Tìm kiếm


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
Tập 6, Số 1 (2016): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn TỪ LÁY VẦN TRONG THƠ TÌNH XUÂN DIỆU Tóm tắt  PDF
Đặng Thị Lành
 
Tập 1, Số 1, 2, 3 & 4 (2011) - [Số 1, bộ cũ] SỰ ĐỔI MỚI CỦA THƠ VIỆT NAM TỪ NGUYỄN KHUYẾN ĐẾN TẢN ĐÀ Tóm tắt
Phan Thị Hồng
 
Tập 1, Số 1, 2, 3 & 4 (2011) - [Số 1, bộ cũ] THƠ LÀ GÌ ? Tóm tắt
Phạm Quốc Ca
 
Tập 2, Số 4 (2012) - [Số 4, bộ cũ] CHẤT DÂN GIAN TRONG THƠ XỨ NGHỆ THẾ KỈ XX Tóm tắt
Trần Thị Thanh
 
1 - 4 trong số 4 mục

Mẹo tìm kiếm:

  • Từ khóa tìm kiếm có phân biệt chữ thường/hoa
  • Các từ thông dụng được bỏ qua
  • Theo mặc định, hệ thống chỉ tìm những bài viết có tất cả các thuật ngữ trong thao tác tìm kiếm (có nghĩa là, toán tử AND được áp dụng)
  • Kết hợp nhiều từ khóa với toán tử OR để tìm các bài viết có bất kỳ thuật ngữ nào; thí dụ, Mĩ OR Hoa Kỳ
  • Sử dụng dấu ngoặc nhọn để tạo ra những tìm kiếm phức tạp; thí dụ, lưu trữ ((journal OR conference) NOT theses)
  • Tìm chính xác một cụm từ bằng cách đưa cụm từ vào trong dấu nháy kép ; thí dụ, "phần mềm mã nguồn mở"
  • Loại bỏ một từ bằng cách đặt trước từ đó dấu - hoặc NOT; thí dụ oaline -politics or online NOT politics
  • Dùng dấu * trong một thuật ngữ như là ký tự đại diện; thí dụ, soci* sẽ tìm các từ "sociological" hoặc "societal"
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A1 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 63 3 822 246
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin
Liên hệ