Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt là một tạp chí học thuật đa ngành có bình duyệt của Trường Đại học Đà Lạt. Tạp chí là diễn đàn cho các giảng viên, nhà khoa học trong và ngoài Nhà trường công bố, trao đổi các kết quả nghiên cứu khoa học. Tạp chí đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học nguyên tác (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ trong ba Chuyên san: Xã hội và Nhân văn; Tự nhiên và Công nghệ; Kinh tế và Quản lý.


logo

Chuyên san Khoa học 
Tự nhiên và Công nghệ

logo

Chuyên san Khoa học
Xã hội và Nhân văn

logo 

Chuyên san 
Kinh tế và Quản lý

Thông báo

 

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt được chỉ mục vào V-CitationGate

 

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt đã trở thành một trong số 52 tạp chí khoa học đầu tiên (trong tổng số hơn 400 tạp chí khoa học của Việt Nam) được chỉ mục vào Vietnam Citation Gateway (V-CitationGate), một cơ sở dữ liệu thư mục (Bibliographic database), đồng thời là trung tâm phân tích, đánh giá khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (Scientometrics) của Việt Nam, do Đại học Quốc gia Hà Nội khởi xướng và xây dựng từ năm 2016. V-CitationGate cung cấp các số liệu thống kê để xây dựng và công bố báo cáo thường niên, xếp hạng nghiên cứu của các cơ sở nghiên cứu và giáo dục. Đây là nguồn thông tin minh bạch về năng suất và chất lượng nghiên cứu khoa học của các cơ sở giáo dục đại học, sẽ được Đại học Quốc gia Hà Nội tham khảo và sử dụng khi tiến hành đánh giá kiểm định các trường đại học.

Thông tin chi tiết có tại: https://vcgate.vnu.edu.vn/statistics/journals?start_year=2006

Và tại: http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc

Bên cạnh đó, tính đến thời điểm hiện nay, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt đã được chỉ mục vào bốn cơ sở dữ liệu quốc tế. Điều này giúp tăng cường mạnh mẽ sự hiện hiện của Tạp chí trên diễn đàn học thuật quốc tế và cơ hội được trích dẫn của các bài báo đăng trên Tạp chí. Vui lòng bấm vào các logos dưới đây để có thêm thông tin chi tiết.

       

 
Đã đăng: 2017-05-11
 

Thư mời viết bài cho Đặc san "Đổi mới sáng tạo, Tinh thần doanh nhân, và Doanh nhân xã hội" của Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt

 

The Government of Vietnam has recognized the private sector as one of the important factors to promote economic development. Entrepreneurship development and startup culture are gaining attention in recent years from entrepreneurs in the business community, educators in academia, and policymakers at the local and national levels. Along with the development of private enterprise, social entrepreneurship is also on the rise in Vietnam. To support the local educators and promote Asia -Pacific research collaboration, Dalat University Journal of Science: Economics and Management (DLU-JOS) is proud to announce a Special Issue on "Entrepreneurship and Innovation, and Social Entrepreneurship". Please download Call for Papers here.

Guest Editors:

 
Đã đăng: 2017-07-19
 
Các thông báo khác...
Văn phòng Tạp chí Đại học Đà Lạt
Nhà A1 - Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
Email: tapchikhoahoc@dlu.edu.vn - Điện thoại: (+84) 63 3 822 246
Trên nền tảng Open Journal Systems
Thực hiện bởi Khoa Công nghệ Thông tin
Liên hệ